Auto Bot Ghost 1.3

ประเภท : Ghost Online


• เปิดโปรแกรมขึ้นมากด Yes จะปรากฏช่องให้ใส่โล่งๆ

• ให้เราพิมพ์ zxvcbn ลงไปนะครับจากนั้นเข้าเกมส์

• วิ่งไปที่มีมอนเสตอร์เยอะๆแล้วกด OK เลย จากนั้นเข้าไปดูในเกมส์

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ควรใช้คู่กับโปรมอนตีมิสนะมะงั้นมีตายแหงๆ

" วิธีดาวโหลด - ไปยังหน้าแสดงความคิดเห็นจะพบลิ้งดาวโหลด —> "