แจกโปรปั้มเงิน [ Zen 100,000,000 ] - [ Cash 50,000,000 ]

http://www.pickscore.com/go.php?http://upload.one2car.com/download/downloadfile.aspx?pku=20DD632288B1JXL922ZXGV2K[9NEQ4
ll Zone Hack [Zone 4]

เปิดโปรแกรม ตัวใหม่ สร้าง เมื่อ 14 / 11 / 53 สามารถใช้งานได้ [ สถานะ Online ]


วิธีใช้

1.เปิดโปรแกรม

2.เข้าแล้ว เลือก การใช้การ ของโปรแกรม [ มีปั้ม Zen - Cash ] เลือก อะไรก็ได้ แล้ว แต่จะ ปั้ม

3. เข้าเกม แล้วจะมีเงิน มา ทันทีทันใด