Hook x-sHoT Pro v2[ ~ D o w n l o a ~ ]

ทางเลือกที่ 1 / ทางเลือกที่ 2 / ทางเลือกที่ 3 / ทางเลือกที่ 4

วิธีการใช้งานทั้งหมดจะอยู่ใน Read Me ในไฟล์โปรแกรมครับ..